PRIGOVOR POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. St.1. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 i čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku putem pošte na adresu:

Divine Tours, obrt za putničku agenciju, vl. Saša Horvat, Rogač 1/14, 21315 Duće, Omiš

ili na e-mail adresu: info@divinetours.hr

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Divine Tours, vl. Saša Horvat

Subscribe to our newsletter!

Follow us!

Divine tours, obrt za putničku agenciju, usluge i informacijsku tehnologiju,
vl. Saša Horvat, Duće, Rogač I/14

Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359
Tel: +385 91 2588 355
E-mail: info@divinetours.hr
Web: www.divinetours.hr
Oznaka Obrtnice: 17010502459; MB: 98031635; OIB: 30387145359

Tel: +385 91 2588 355    \    E-mail: info@divinetours.hr    \    Web: www.divinetours.hr
About us    //   Contact    //   UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE    //   PRIGOVOR POTROŠAČA    //   OPĆI UVJETI ZA SMJEŠTAJ    //   OPĆI UVJETI ZA IZLETE
© 2020 DIVINE TOURS